Warning: copy(/usr/home/websitestyle/domains/leke.pl/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/websitestyle/domains/leke.pl/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40Regulamin - Leke

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEKE

 

§ 1
Definincje

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient; każdy podmiot kupujacy w sklepie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego oznacza „każdą osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej, objętej niniejszym regulaminem, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.” W tym również rzemieślniczą i handlową.

Sprzedawca – LEKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Oskara Kolberga 16c/1, 81-881 w Sopocie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000739333, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5851485112, REGON: 380697044, kapitał zakładowy : 5 000,00 zł.

Sklep – sklep internetowy LEKE prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.leke.pl

Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21) i innymi stosownymi przepisami prawa.

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna usluga dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Towar – produkt; oznacza wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – która zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego oznacza każdą umowę, na mocy, której przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Umowa zawierana na odległość – oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron czynności prawnej, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 2
Informacje ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.leke.pl z siedzibą w Sopocie.

Sklep należy do spółki LEKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Oskara Kolberga 16c/1, 81881 w Sopocie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000739333, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5851485112, REGON: 380697044, kapitał zakładowy : 5 000,00 zł.

Do kontaktów z Klientami Sklepu udostępniamy:
e-mail: info@leke.pl oraz pomocniczo, tel.: +48 735 766 756 .

 

§ 3
Ceny towarów i płatność

Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • płatność gotówką za pobraniem – należność pobiera kurier dostarczając przesyłkę,
 • płatność przelewem w terminie do 7 dni roboczych,
 • natychmiastowa płatność on-line przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez Kupującego na formularzu zwrotu.

 

§ 4
Realizacja zamówienia

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania adresu email ,na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji zamówienia.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty email na adres email podany przy złożeniu zamówienia w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

Czas realizacji zamówienia liczony jest do 3 dni roboczych od chwili:

 • zaksięgowania płatności za zamówienie dla zamówień opłacanych przelewem bankowym
 • od złożenia zamówienia za pobraniem
 • od płatności on-line przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego

Jeżeli Kupujący złożył jedno zamówienie, a zakupił towary o różnym terminie realizacji, to zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.

 

§ 5
Dostawa

Zamówienia są nadawane w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia za pobraniem lub dokonania natychmiastowej płatności on-line przelewem lub kartą płatniczą lub od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku zamówienia opłacanego przelewem tradycyjnym.

Termin dostarczenia towaru pod wskazany w zamówieniu adres to czas nadania + czas dostawy.

Czas dostawy na terenie Polski – do 5 dni roboczych w zależności od wybrania sposobu dostawy.

Koszt dostawy na terenie Polski za pomocą „Poczta Polska” wynosi 12,99 zł.

Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem w zależności od kraju według obowiązującej taryfy przewoźnika.

 

§ 6
Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia fizycznego otrzymania towaru. W tym czasie Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na piśmie wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Kupujący może skorzystać z gotowego formularza zwrotu (nie jest to obowiązkowe) lub złożyć jednoznaczne oświadczanie na piśmie. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za nieważną.

Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania wraz z kompletną jego zawartością i metkami, nie później niż w terminie 14 dni od dnia fizycznego otrzymania towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku Sprzedawca może domagać się odszkodowania od Kupującego.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”. [z motywu 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Jeżeli powyższe zostanie spełnione to Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty poniesionej przez Kupującego najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Kupującego. Jako Sprzedający zastrzegamy sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru.

Aby skorzystać z prawa zwrotu Kupujący powinien przedstawić dowód zakupu.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Aby zwrócić towar powinieneś :

 1. Wypełnić i dołączyć do paczki „formularz zwrotu” lub pismo.
 2. Starannie zapakować i zabezpieczyć towar tak by nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
 3. Wysłać za pośrednictwem poczty polskiej lub wybranego kuriera zapakowany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu na nasz adres:

LEKE Sp. z o.o.
Oskara Kolberga 16c/1
81-881 Sopot

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 

§ 7
Wymiana towaru

Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia fizycznego otrzymania produktu. Kupujący może dokonać wymiany towaru na inny w tej samej, wyższej lub niższej cenie. W przypadku wymiany na towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana. W przypadku wymiany na towar w niższej cenie Sprzedawca przekaże na wskazane konto bankowe Kupującego różnicę ceny.

Towar wymieniany powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania wraz z kompletną jego zawartością i metkami, nie później niż w terminie 14 dni od dnia fizycznego otrzymania towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku Sprzedawca może domagać się odszkodowania od Kupującego.

Aby skorzystać z prawa wymiany Kupujący powinien przedstawić dowód zakupu.

Jeżeli produkt, na który Kupujący chce dokonać wymiany jest dostępny w Sklepie to Sprzedawca dokona wymiany towaru w przeciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania wysłanego przez Kupującego produktu.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Koszt dostawy na terenie Polski za pomocą „Poczta Polska” wynosi 12,99 zł.

Aby wymienić towar powinieneś:

 1. Skontaktować się z nami telefonicznie lub wysłać email na adres info@leke.pl i poinformować nas o chęci wymiany. Ustalimy czy produkt na który mamy dokonać wymiany jest dostępny w naszym Sklepie.
 2. Wypełnić i dołączyć do paczki „formularz wymiany” lub pismo.
 3. Starannie zapakować i zabezpieczyć towar tak by nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
 4. Wysłać za pośrednictwem poczty polskiej lub wybranego kuriera zapakowany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu na nasz adres:

LEKE Sp. z o.o.
Oskara Kolberga 16c/1
81-881 Sopot

 

§ 8
Reklamacje

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej info@leke.pl lub przesyłane na adres Sprzedawcy :

LEKE Sp. z o.o.
Oskara Kolberga 16c/1
81-881 Sopot

Możesz skorzystać z gotowego formularza reklamacji lub samemu dokonać opisu reklamacji która powinna zawierać :

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail
 3. Dowód zakupu reklamowanego towaru.
 4. Informacje i okoliczności dotyczące reklamacji ( opis wady i termin, w jakim została ona stwierdzona ).
 5. W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady,lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
 6. Date wniesienia reklamacji.
 7. Numer konta bankowego.

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Na prośbę Sprzedającego Kupujący niezwłocznie odeśle reklamowany towar albo przekaże go osobiście Sprzedawcy. Ma to na celu umożliwienie podjęcia decyzji przez Sprzedającego o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. Przekazany towar winien odpowiadać podstawowym wymaganiom estetycznym.

W przypadku gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Aby skorzystać z prawa reklamacji towaru Kupujący musi przedstawić dowód zakupu.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru reklamowanego towaru.

 

§9
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Kupujący udostępnia dane osobowe Sprzedającemu w celu realizacji złożonego zamówienia lub/oraz w celu marketingowym (jeśli Kupujący wyraził odrębną zgodę. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji, usuwania swoich danych osobowych oraz inne prawa opisane w Polityce Prywatności.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.07.2018 i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni poprzez wysłanie na ich adres email powiadomienia o zmianach regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Sklep gromadzi informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych , używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu internetowego. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.