Warning: copy(/usr/home/websitestyle/domains/leke.pl/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/websitestyle/domains/leke.pl/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40Polityka prywatności - Leke

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU leke.pl

 

Wprowadzenie

Naszym priorytetem jest bezpieczenstwo Twoich danych podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym LEKE.PL. Dokładamy wszelkich starań, abyś był dobrze poinformowany o naszych metodach, zasadach i celach gromadzenia informacji oraz wykorzystywania plików cookies i innych technolgii śledzących w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Poniżej znajdziesz dokument opracowany specjalnie dla Ciebie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi , który wyjaśnia w jaki sposób , w jakim celu korzystamy z informacji oraz jak je gromadzimy i przechowujemy.

Korzystając z naszej strony internetowej pod adresem : www.leke.pl wyrażasz zgodę na zasady opisane w ninejszej Polityce Prywatności. W przypadku jakichkoliwek wątpliwości, wniosków lub pytań związanych z polityką prywatności , w każdej chwili możesz sie z nami skontaktować poprzez adres mailowy : info@leke.pl lub pisemnie drogą korespondencyjną na adres administratora podany poniżej.

 

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest LEKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Oskara Kolberga 16c/1, 81-881 w Sopocie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000739333, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5851485112, REGON: 380697044, kapitał zakładowy : 5 000,00 zł.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 1219 ze zm), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)- RODO.

 

Rodzaj danych osobowych oraz Twoje uprawnienia.

Swoje dane osobowe udzielasz nam dobrowolnie, ale pamiętaj, że są one niezbędne do realizacji Twojego zamówienia i są warunkiem zawarcia umowy, dokonania sprzedaży oraz działań marketingowych.

Przetwarzamy takie dane jak : imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane powstałe w związku z zawartą umową: zakupione produkty, segment Klienta, wartość zamówienia, a wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON Klienta.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące uprawnienia:

  1. prawo do informacji, czyli prawo do dostępu do swoich danych osobowych
  2. prawo do sprostowania danych , czyli ich poprawienia, jeśli są błędne
  3. prawo do bycia zapomnianym, czyli do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w określonym celu , jeśli wcześniej wyraziłeś taka zgodę
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego

 

Cele , czas przetwarzania i odbiorcy danych.

Bezpieczeństwo udostępnionych nam dobrowolnie danych osobowych stanowi dla nas priorytet i dlatego zwracamy należytą uwagę na ich ochronę . Zbierane przez nas dane przetwarzane są zgodnie z prawem, a ich zbieranie , gromadzenie i przetwarzanie następuje w związku z realizacją zgodnych z prawem celów. Twoje dane osobowe są dla nas niezbędne ,w celu zawarcia , a nastepnie wykonania zawartej umowy, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski , rozpatrzenia skarg i reklamacji oraz aby zrealizować Twoje zamówienia i dokonać wszelkich koniecznych działań związanych ze sprzedaża i marketingiem oraz kontaktem z Tobą.

Twoje dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy w celu realizacji następujacych zadań:

  1. Zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia i przez czas trwania umowy, w tym do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
  2. Rozpatrywania skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
  3. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego,
  4. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  5. Prowadzenia działań marketingowych własnych towarów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, za udzieleniem wcześniejszej zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Twoje dane osobowe nie bedą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. W celu realizacji umowy Twoje dane mogą być przekazane według ścisle określonyc reguł i z zachwaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i kontroli odbiorcom prowadzącym działalnośc pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, obsługi księgowej i prawnej oraz wyłącznie upoważnionym pracownikom. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Polityka dotycząca cookies oraz innych technologii śledzących.

Tak jak większość stron internetowych nasz sklep również stosuje pliki cookies , aby zapewnić Tobie jak najlepsze dopasowanie usług , ustawień i innych ułatwień podczas korzystania z naszego serwisu. Poniżej chcemy przybliżyć Tobie tą technologię oraz pozostałe pliki śledzące i sposób w jaki nasz system teleinformatyczny je wykorzystuje.

Podczas pierwszej Twojej wizyty na naszej stronie poinformujemy Cię o tym,że stosujemy pliki cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Pamiętaj,że zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Jednak wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych.

Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) leke.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis indywidualnie . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Cookies własne wykorzystujemy w następujących celach :

Konfiguracja strony internetowej: dostosowania zawartości serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie : utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych : dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Zapamiętania lokalizacji użytkownika: poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Świadczenia usług reklamowych: dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

 

Cookies Zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach :

Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com .

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] Google Adwords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords[administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], Facebook, Instagram

Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Paypal [administrator cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

TPay [ administrator cookies: KIP SA z siedzibą w Poznzniu]

PayU [administrator cookies: ]

Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Instagram [ administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

 

Logi Serwera

Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania sklepem internetowym www.leke.pl i są niezbędne w celu realizacji zadań serwisu. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze sklepu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

 

Postanowienia końcowe.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.